Hiển thị một kết quả duy nhất

23.990.000
22.990.000
22.890.000
10.490.000
21.990.000
17.990.000
17.990.000
5.790.000

0902146362